Til hovedinnholdet

Avgjørelse tatt vedrørende statens reiseavtaler (statens satser) for 2018

 Fredag 22, juni ble det til slutt enighet om følgende endringer:

Her er de viktigste endringene i innenlandsavtalen:

 • Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra kr 4,10 per km til kr 3,90 per km. Den gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkl. el-biler. Egen sats for kjøring over 10 000 km (kr 3,45) og el-biler (kr 4,20) fjernes dermed.
 • For arbeidstakere som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen gis kr 0,10 per km i tillegg til kilometersatsen. Dette tillegget har tidligere kun blitt gitt til arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.
 • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting økes fra kr 733 til kr 754.
 • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer uten overnatting økes fra kr 537 til kr 552.
 • Kostgodtgjørelse for reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer økes fra kr 289 til kr 297.
 • For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynte døgn) gis kr 297 f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer og kr 552 hvis over 12 timer. Tidligere bestemmelse ga et fullt kostdøgn (kr 733) for påbegynte døgn på 6 timer eller mer.
 • Måltidstrekk på 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag skal alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser over 12 timer med overnatting (kr 754). Dette gjelder selv om man har krav på en av de andre satsene.
 • Arbeidstakere med mobilt arbeidssted kan i særskilte tilfeller få dekket måltider etter regning på reiser uten overnatting.
 • Taket på dekning av utgifter til hoteller eller lignende, på kr 1 800 per døgn, fjernes

Endringene i innenlandsavtalen har virkning for reiser utført f.o.m. 22.06.2018.

Endringer i utenlandsavtalen:

 • Bruk av egen bil godtgjøres på samme måte som i innenlandsavtalen. Dette er ingen endring i avtaleteksten, men det medfører at satsene endres på samme måte som beskrevet over for innenlandsavtalen.
 • Kostgodtgjørelse for reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer reduseres fra 2/3 av aktuelt lands kostsats til 50% av aktuelt lands kostsats.
 • For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynte døgn) gis 50% av aktuelt lands kostsats f.o.m. 6 timer inntil 12 timer og full kostsats for aktuelt land hvis 12 timer eller mer. Tidligere bestemmelse ga et fullt kostdøgn for påbegynte døgn på 6 timer eller mer.
 • Måltidstrekk endres fra 10% til 20% for frokost, 40% til 30% for lunsj og videreføres med 50% for middag. Trekket skal alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser f.o.m. 12 timer. Dette gjelder selv om man har krav på satsen for reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer.
 • Kompensasjonstillegget økes fra kr 491 per døgn til kr 515 per døgn.
 • Kostsatsene for hvert enkelt land skal nå beregnes av KMD via en tredjepart, ikke utenrikstjenesten som tidligere. Satser per land vil offentliggjøres om kort tid.