Til hovedinnholdet

Vedtatt endring i privat tjenestepensjonsordning trådt i kraft

   

Reglene om pensjon fra første krone og første dag, trådte i kraft 1. januar 2022

De nye reglene innebærer bl.a. at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av
medlemmenes inntekt fra første krone. Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet.
Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden. Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten
overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning,
må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.
Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022
og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Vi anbefaler at man kontakter sin pensjonsleverandør slik at bedriftens pensjonsordning kan tilpasses det nye regelverket, da senest 30. juni 2022.