Til hovedinnholdet

Trenger du en dyktig forretningsfører til ditt boligprosjekt/boligselskap?

    Sameiegruppe

Er du eiendomsutvikler, byggentreprenør eller styreleder og på utkikk etter en kompetent forretningsfører?
Regnskapssentralen har i mer enn 40 år vært forretningsfører for borettslag og boligsameier i distriktet.

 

Vår kompetanse

I mer enn 40 år har vi vært forretningsførere for borettslag og boligsameier i distriktet.

Vi kan bistå utbyggere med alt fra seksjonering, tinglysing, planlegging og stiftelse av selve boligselskapet, tilpasning av vedtekter, utarbeide budsjett, fastsette felleskostnader og inngå leverandøravtaler.

Dette bidrar til en enklere hverdag for fremtidige beboere.

Med vår bistand kan styret og boligselskapet få en kompetent samarbeidspartner som  ivaretar den forretningsmessige driften på en god og betryggende måte, både i henhold til gjeldende regler og eiers ønsker.

Hvilke oppgaver har en forretningsfører?

Som forretningsfører håndterer vi hele eller deler av den daglige forvaltningen av eiendomsselskapet. 

En forretningsførers oppgave er å avlaste styret og bidra til å sikre en forsvarlig og effektiv drift.

I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter. Vi kan også bistå med å innhente tilbud på ulike driftsavtaler.

Regnskapet rapporteres rutinemessig ihht. oppdragsavtale i tillegg til årsoppgjøret ved årets slutt.

Årsmøte/generalforsamling
I forbindelse med årsmøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig.

På årsmøtet/generalforsamlingen kan vi være ordstyrer, og vi har med utstyr for å kunne føre protokoll. 

Hvorfor velge Regnskapssentralen?

Vi har i dag en egen gruppe bestående av 5 medarbeidere som har spesialisert seg på forretningsførsel for boligselskaper.

Våre 50 boligselskaper som i dag ligger i vår portefølje, blir ivaretatt av kompetente ansatte som sørger for at den forretningsmessige driften og alle lovpålagte oppgaver blir ivaretatt på en pålitelig og effektiv måte. 

Vi har i tillegg til lang erfaring innenfor forvaltning av boligselskap, også sikret oss god kompetanse når det oppstår juridiske problemstillinger. Vår seniorrådgiver med advokatbakgrunn og tidligere ansettelse som  juridisk direktør i Boligbyggelaget Usbl, bistår med stor boligjuridisk erfaring.

Har du behov for å låne møtelokaler for å avholde styremøte/årsmøte, har vi lokaler tilgjengelig opp til et visst antall besøkende.

Vi kan også tilby et webbaserte styreverktøy som gjør styrearbeidet enkelt og oversiktlig.

Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere om du ønsker mer informasjon eller et uforpliktende møte/tilbud.