Til hovedinnholdet

Regnskapssentralen kjører lønn for mer enn 1000 arbeidstagere på månedlig basis. Overlater du rutiner, prosessene og ansvaret for lønn til våre spesialister, er det betydelige kostnader å spare. Ikke minst får du trygghet, kvalitet og tilgang på kompetanse.
Vi vil til enhver tid ha ressursene til å utføre oppgavene innen lønnsproduksjon. Våre medarbeidere holder seg oppdatert på de nødvendige lover og regler innen lønnsfaget.

Det er opp til deg hvor mye du vil overlate til lønnskonsulentene.
Ved å la Regnskapssentralen overta lønnsproduksjonen, kan du velge om vi kun skal utføre det mest nødvendige innen lønn for å sikre at de ansatte får riktig lønn til avtalt tid, eller om du ønsker at vi skal utføre lønnstjenestene fra A til Å.

Vi sørger for: lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger,  utlegg og reiseregninger, firmabil, yrkesskadeforsikring, HMS, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, personaloppgaver og  A-melding.

Ta kontakt

Kundefordeler

 • Mindre avhengig av nøkkelpersoner
 • Trygg på at ansatte får rett lønn på konto til rett tid
 • Billigere å la våre spesialister overta jobben enn å ansette selv
 • Alltid oppdatert på de nyeste lover og regler
 • Ingen bekymringer om tekniske oppdateringer
 • Tilgang på unik og faglig kompetanse

Vår spisskompetanse

 • Borettslag og boligsameier
 • Leger/tannleger
 • Artister
 • Eiendomsmeglere
 • Advokater
 • Lag/foreninger/sportsklubber
 • Produksjonsbedrifter
 • Håndtverkere
 • Grossister
 • Tjenesteytende næringer
 • Moms representasjon

Våre regnskapssystemer

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Tripletex
 • PowerOffice Go
 • On Property
 • Microsoft Navision
 • DNB Regnskap
 • Agresso
 • Xledger