Til hovedinnholdet

Et bidrag til økt lønnsomhet og verdiskapning.

Regnskapssentralen AS sine dyktige rådgivere kan bistå med kunnskap og rådgivning innen regnskap og på en rekke andre områder.

Mange ledere er veldig operative i den daglige driften. Det kan derfor bli liten tid til å se på egen forretningsdrift og forbedringspotensial. Det er viktig å få hjelp til å kunne se om det finnes nye forretningsmuligheter eller muligheter for kostnadsbesparelser basert på nøkkeltallsanalyser.

Vi forstår hva som er beste praksis i forskjellige bransjer, og kan omstrukturere økonomiprosessene i din bedrift. Herunder ligger lønnsomhetsrådgivning, regnskaps- og finansieringsanalyse, arbeid med forretningsplan, konkurrentanalyse samt budsjettering.

Ønsker du bistand, kan vi være din bidragsyter.

Ta kontakt

Vi kan hjelpe deg med:

 • Analyser
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Restrukturering og organisering
 • Effektivisering og kostnadsstyring
 • Skatterådgivning
 • Arv og generasjonsskifte
 • Styrearbeid
 • Etablering av ny virksomhet
 • Kjøp og salg av bedrifter

Vår spisskompetanse

 • Borettslag og boligsameier
 • Leger/tannleger
 • Artister
 • Eiendomsmeglere
 • Advokater
 • Lag/foreninger/sportsklubber
 • Produksjonsbedrifter
 • Håndtverkere
 • Grossister
 • Tjenesteytende næringer
 • Moms representasjon

Våre regnskapssystemer

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Tripletex
 • 24Seven Office
 • PowerOffice Go
 • On Property
 • Microsoft Navision
 • DNB Regnskap
 • Agresso
 • Xledger